Karnivore

Från vad som kanske är den mest dunkla platsen i hela Småland, Nässjö, framträder Karnivore! Ett odjur som levererar kompromisslös, svärtad döds-thrash med en förförande blandning av eleganta melodier och brutala riff. Monstret har vaknat och känner ingen nåd! Underkasta dig eller fly!