Völva

Völva, en brutal kraft från södra Sveriges djup som levererar en oförsonlig revolt mot de imperier som dikterat identitet och normer under årtusenden.
Med en rå punkvibe med influenser från black metal, kanaliserar de vreden mot det patriarkala och normativa.

Förbered er på  stötvågor av rå aggression och brinnande uppror.